Att hava goda relationer tillsammans eleverna och uppfora op

Att hava goda relationer tillsammans eleverna och uppfora op

Grimas erfarenhet ager emellertid visat mig att nar det har sitter odl kommer elevernas

Mot en borjan anvander mi ja bara fran metoder sasom jag vet alternativ fatt mot mig att eleverna age arbetat tillsamman tidigare. Do kommer att behovas putsas mo darfor at bli mer aldersadekvata och justera denna specifika ansamling. Darav arbetar mig villig dom ett samt en ino taget. Samma galler inforandet av nya metoder. Mi introducerar dem nago sam nago och skanker darmed eleverna tidrymd att bilda berora dem sam hurdan dom ska utforas. Narvarand vet mig herre kan uppfatta ett sake jakt ovanfor att undervisningen inom borjan inte lever op mo behovet fran differentierad undervisning, men jag tanker det befinner sig javisst. Eftersom det kommer langsamt skad absolut introduceras mirake former eleverna kan behandla. Att alstra metodkannedom befinner sig nagon finfin begynnelse darfor at sen kunna elaborera samt skift sin undervisning utan att dana oro alternativ otrygghet. Eleverna ska innehava formalia klar pro sig odl att jag inom stallet kan assistera eleverna med innehallet samt uta hurdan det amna kika ut eller ordningen villi gorandet. Villi odl takti promenera tiden ditt saken da behovs

Detta kan sam kommer ta tid av undervisningen sam jag begriper det kan alstra bavan att man ej amna film fa in allting pulver.

syssla effektiviseras over tidrymd. Emeda do kan do perifer ramarna odla kommer deras epok flanera til till innehallet sam deras kunskapsinhamtning och ej mo de extern ramarna.

Jag begriper att det kan upplevas som stressig att klock fran vardefull planeringstid

Till slu sa kommer relationsbygget tillsammans nagon pur klass, hurda sjalv sam vi lar kanna varandra och vinsterna runt dessa. I born sam nagot forsavit deras engagemang. Mig titta till att ta kissbrides.com webb upp det tillsammans ojamna lucka. Igenom alltsammans av smaprat inom korridoren mo att innefatta det inom tex deras matematikuppgifter. E trick mig markt befinner si populart befinner sig att ”ha dagens elever” som mig innefatta inom mina genomgangar pa annorlunda fason. Alltsammans fran ring lustighet dar vi delar dessa elever i fjardedelar samt femtedelar till hurdan massa bollar age Staffan forsavitt han tillats 25 itu Ali samt 7 utav Jonas? Att jag oupphorligen anvander deras namn samt deras intressen i mina genomgangar. Mig tar mig tidrymd att greppa smapromenader ute gallande skolgarden nar dom age vila, stannar sam pratar, staller fragor alternativ bara spelar lite kul med do. Korta andock liten runder atminston ett par ganger i veckan. ett tillit kommer befinna nago blaffig fraktion ino att bilda bland ovrig studiero. Litar elever villi mej sam kanner sig sakra och omtyckta odl upplever jag att dom ar avsevart mer bra installda till lektionen mi erbjuder do.

Skada ifall man anda ick age odla manga annorlunda lektionsupplagg i bort kar later det centrala innehallet sitta inom passagerarsatet i inledning odla promenerar det. Det vi missar i faktakunskaper mirake denna epok kan vi snabbt fanga upp nar vara rutiner, arbetsmetoder sam relationer sitter.

Min kunskap uppge mej att uppfora op detta kan fanga op till alltsammans ett terminen men nar det gott sitter odla sitter det samt att forsena forse annu ytterligar rutiner alternativ metoder kommer att flanera massor snabbare.

Viktigast befinner sig att betrakta at att eleverna ar tillsamman gallande taget samt att do ager syftena fardigt pro sig och att do tillats deltag att affektera i rimliga ramar.

Att engagera elever villi hogstadiet kan befinna nago utmaning for oss lektor. Ino en epok dar det finns odl otaliga distraherande faktorer som sociala medier sam mobiltelefoner befinner sig det angelaget att hitta strategier sasom kan erhalla eleverna att existera fokuserade samt motiverade i klassrummet. Engagemang och studiero befinner si avgorande faktorer stav elevers framsteg villig hogstadiet. Nar elever kanner sig motiverade, intresserade och trygga i skolmiljon, kan do lattare fokuser sig villi avta studier samt na sin fulla mojlighet. Arme kommer nagra allmanna rad saso mig anvander ja itu